Οι εκδόσεις Στερεώμα ΑΕ ιδρύθηκαν το 1998 και εδρεύουν στην Αθήνα. Είναι ο αποκλειστικός εκδότης των σχολικών ατλάντων Σιόλα - Αλεξίου που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1956. Από το 2014 οι εκδόσεις Στερέωμα ΑΕ δραστηριοποιούνται επίσης στο χώρο της λογοτεχνίας και του δοκιμίου.

Facebook Image
Back to top