Οι εκδόσεις Στερεώμα ΑΕ ιδρύθηκαν το 1998 και εδρεύουν στην Αθήνα. Είναι ο αποκλειστικός εκδότης των σχολικών ατλάντων Σιόλα - Αλεξίου που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1956 και αποτελούν τα κλασσικότερα βοηθητικά εκπαιδευτικά βιβλία για τους έλληνες μαθητές στο μάθημα της γεωγραφίας, ενώ επεκτάθηκαν στην δεκαετία του 2000 σε άτλαντες που συνδυάζουν τα μαθήματα ιστορίας και γεωγραφίας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν παράλληλα στην έκδοση ταξιδιωτικών χαρτών και οδηγών για νησιά και τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Από το 2014 οι εκδόσεις Στερέωμα ΑΕ άρχισαν να δραστηριοποιούνται και στο χώρο της λογοτεχνίας και του δοκιμίου.

Facebook Image
Back to top